Hisnu'l Müslim - Hisnul Muslim auf Türksich, Dua ve Zikirler

450  (and other offers)
Nicht auf Lager
Geld-Zurück-Garantie
Bestpreis-Garantie

Wir sind stolz darauf, dass wir dir immer den besten Preis anbieten können. Auf SelishA kannst du Angebote aller Anbieter vergleichen und sparst immer beim Einkauf.

Persönlicher Ansprechpartner
Einfache Rückabwicklung
Nicht auf Lager
4,50 

Hisnul Muslim  beinhaltet Bittgebete aus dem Qur'an und der Sunnah auf türkisch. Das Buch enthält islamische Bittgebete für verschiedene Anlässe

Müslüman ferdin günlük hayatında en çok ihtiyaç duyduğu amellerin başında dua ve zikirler gelmektedir. Dua ve zikirler Müslüman için Şeyhulislam İbn Teymiyye’nin söylediği gibi balık için su gibidir. Ancak dua ve zikirler konusu maalesef birçok bid’at ve hurafelerin cereyan sahasına dönmüştür. Bunu göz önüne alan Saîd el-Kahtanî sadece Kitap ve sünnette sabit olan zikir ve duaları bu kitapçıkta toplama gayretine girişmiştir. Yüce Allah’ın bütün dünyada kabuliyet nasib ettiği bu kitapçık birçok dilde milyonlarca denilebilecek sayıda basılmıştır.


İÇİNDEKİLER
Zikrin Fazileti 9
1- Uykudan Uyanınca Yapılacak Zikirler 14
2- Elbise Giyerken 20
3- Yeni Elbise Giyerken 20
4- Yeni Elbise Giyen Kimse İçin 21
5- Elbise Çıkarırken 21
6- Tuvalete Girmeden Önce 22
7- Tuvaletten Çıkarken 22
8- Abdestten Önce Yapılacak Zikir 23
9- Abdestten Sonra Yapılacak Zikir 23
10- Evden Çıkarken 24
11- Eve Girerken 25
12- Mescide Giderken 26
13- Mescide Girerken 28
14- Mescidden Çıkarken 29
15- Ezan Zikirleri 29
16- (Tekbirden Sonra) İftitah Duası 31
17- Rukûda Yapılacak Dua 39
18- Rukûdan Doğrulurken 41
19- Secdede Yapılacak Dua 42
20- İki Secde Arasındaki Oturuşta Yapılacak Dua 45
21- Tilâvet Secdesinde Yapılacak Dua 46
22- Teşehhüdde İken 47
23- Tahiyyattan Sonra Okunacak Salavât 48
24- Selâmdan Önce Yapılan Duâlar 50
25- Selâm Verdikten Sonra Yapılacak Zikirler 57
26- İstihâre Duası 64
27- Sabah Ve Akşam Zikirleri 67
28- Yatarken Yapılan Zikirler 84
29- Gece Bir Yandan Diğer Bir Yana Dönünce Yapılacak Dua 95
30- Uykuda Korkanın veya Ürküten
Bir Şeyle Karşılaşanın Yapacağı Dua 95
31- Kâbus Veya Kötü Rüya Görenin Yapması Gereken 96
32- Vitirde Kunut Duası 97
33- Vitirde Selâmdan Sonra 99
34- Üzüntü ve Keder Anında 100
35- Sıkıntı Anında 102
36- Düşmanla Veya Güç Sahibi Biri İle Karşılaşma Sırasında Yapılan Dua 104
37- Sultanın Zulmünden Korkanın Yapacağı Dua 105
38- Düşmana Karşı Yapılan Dua 107
39- Bir Topluluktan Korkan Kimsenin Yapacağı Dua 108
40- İmanda Şüpheye Düşen Kimsenin Yapacağı Dua 108
41- Borcun Ödenmesi İçin Yapılacak Dua 109
42- Namazda Ve Kıraat Esnasında Gelen Vesveseye Karşı Yapılan Dua 110
43- Bir İş Kendisine Zor Gelen Kimsenin Yapacağı Dua 111
44- Günah İşleyenin Yapması ve Söylemesi Gereken 111
45- Şeytan ve Vesveselerini Defetmek İçin Yapılan Dua 112
46- Hoşa Gitmeyen Bir Şey Olur veya İstenilen Olmazsa 113
47- Çocuğu Olanı Tebrik Etmek Ve Buna Karşılık Vermek 114
48- Çocukların Korunması İçin Yapılan Dua 115
49- Ziyaret Sırasında Hastaya Yapılan Dua 115
50- Hasta Ziyaretinin Fazileti 116
51- Hayatından Ümit Kesen Hastanın Yapacağı Dua 117
52- Vefat Etmek Üzere Olana Telkinde Bulunmak 118
53- Başına Bir Musibet Gelenin Yapacağı Dua 119
54- Meyyitin Gözlerini Kaparken Yapıacak Dua 119
55- Cenaze Namazında Ölü İçin Yapılacak Dua 120
56- Büluğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenazesinde Okunacak Dua 123
57- Taziye (Başsağlığı) Duası 125
58- Meyyiti Kabre Koyarken Yapılan Dua 126
59- Meyyiti Defnettikten Sonra 127
60- Kabir Ziyaretinde Yapılan Dua 127
61- Rüzgar Eserken Yapılacak Dua 128
62- Gök Gürlediğinde Yapılan Zikir 129
63- Bazı Yağmur Duaları 129
64- Yağmur Yağarken Yapılan Dua 130
65- Yağmurdan Sonra Yapılan Zikir 131
66- Kapalı veya Yağmurlu Havanın Açık ve Güneşli Olması İçin Yapılan Bazı Dualar 131
67- Hilal Görünce Yapılan Dua 132
68- İftarda Oruçlunun Yapacağı Dua 132
69- Yemeğe Başlarken Yapılan Dua 133
70- Yemekten Sonra Yapılacak Dua 134
71- Misafirin Yemek Sahibi İçin Yapacağı Dua 135
72- Kişinin, Kendisine Su Veren veya Vermek İsteyen Kimseye Yapacağı Dua 136
73- Oruçlunun, İftar Yemeği Veren İçin Yapacağı Dua 136
74- Yemek Hazırlandığı Halde Orucunu Bozmayan Kişinin Yapacağı Dua 137
75- Oruçlunun, Kendisine Söven Kimseye Ne Söyleyeceği 137
76- Mevsimin İlk Meyvesini Görünce Yapılacak Dua 137
77- Aksırınca Yapılacak Dua 138
78- Kafir Aksırıp Allah’a Hamdedince Ona Söylenecek Şey 139
79- Evlenen Kişi İçin Yapılacak Dua 139
80- Evlenenin Yapacağı Dua 140
81- Cinsi Münasebetten Önce 140
82- Öfkelenince Yapılacak Dua 141
83- Musibete Uğramış Birini Görenin Yapacağı Dua 141
84- Her Oturumda Yapacağı Dua 142
85- Meclisin/Oturumun Kefareti 142
86- «Allah Seni Affetsin» Diyene Yapılacak Dua 143
87- İyilik Yapan Birine Yapılacak Dua 144
88- Yapıldığında, Allah’ın Kişiyi Deccal’den Koruyacağı Şey 144
89- «Seni Allah İçin Seviyorum» Diyen Kimse İçin Yapılacak Dua 144
90- Malını Sana Sunan Kimse İçin Yapılacak Dua 145
91- İhtiyaç Anında Borç Para Veren Kimse İçin Yapılacak Dua 145
92- Şirke Düşmekten Korkulduğunda Yapılan Dua 146
93- «Allah Seni Mübarek Kılsın» Diyen Kimse İçin Yapılacak Dua 146
94- Bir Şeyi Uğurlu Saymanın Kerâhiyeti Duası 147
95- Taşıta Binince Yapılacak Dua 147
96- Yolculuk Duası 149
97- Bir Belde veya Köye Girerken Yapılan Dua 150
98- Çarşıya Girerken Yapılacak Dua 152
99- Binek Tökezleyince Yapılacak Dua 152
100- Yolcunun Geride Kalanlar İçin Yapacağı Dua 153
101- Geride Kalanların Yolcu İçin Yapacağı Dua 153
102- Yolculuk Boyunca Tesbih ve Tekbir Getirmek 154
103- Yolcunun, Seher Vaktine Girdiğinde Yapacağı Dua 154
104- Yolculuk Veya Diğer Zamanlarda Bir Başka Yerde Konaklayınca 155
105- Yolculuktan Dönünce Yapılacak Dua 156
106- Hoşa Giden Veya Hoşa Gitmeyen Bir Şeyle Karşılaşınca 157
107- Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’e Salavât Getirmenin Fazileti 158
108- Selâmı Yaymak 159
109- Müslüman, Kendisine Selâm Veren Kafire Nasıl Karşılık Verir? 160
110- Horoz Ötmesi veya Eşek Anırması Duyunca Yapılacak Dua 160
111- Gece Köpek Havlaması Duyunca Yapılacak Dua 161
112- Sövdüğün Kimse İçin Yapacağın Dua 161
113- Müslümanın Müslümanı Övünce Söyleyeceği Şey 162
114- Medhedilince Söylenecek Şey 162
115- Hac veya Umre İçin İhrama Giren Kimse Şöyle Telbiye Getirir 163
116- Hacerü’l‑Esved’in Bulunduğu Rükne Gelince Tekbir Getirmek 164
117- Ruknü’l-Yemâni ve Hacerü’l‑Esved Arasında Yapılacak Dua 164
118- Safa ve Merve Üzerinde Durunca/Vakfede Yapılacak Dua 165
119- Arafe Günü Yapılacak Dua 166
120- Meş’ari’l‑Harâm’da Yapılacak Zikir 167
121- Cemrelerin Yanında Taş Atarken Tekbir Getirmek 167
122- Şaşırtan veya Sevindiren Bir Durum Karşısında Yapılacak Dua 168
123- Sevindiren Bir Olayla Karşılaşınca Yapılacak Şey 168
124- Bedende Bir Ağrı/Sancı Hissedince 169
125- Nazar Etmekten Korkan Kişinin Yapacağı Dua 169
126- Korku Anında Söylenecek Şey 170
127- Kurban Kesme Esnasında Okunacak Dua 170
128- İnatçı Şeytanların Tuzağını Boşa Çıkarmak İçin 171
129- Tevbe ve İstiğfar 172
130- Tesbih, Tahmid, Tehlil ve Tekbir’in Fazileti 174
131- Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem) Nasıl Tesbih Ederdi? 181
132- Bazı Hayır ve Adap Örnekleri 181

Bücher
Autor
Dr. Said ibn Ali ibn Wahf Al-Qahtani
Seitenanzahl
160
Sprache
Arabisch/Türkisch
Einband
Paperback
ISBN
9789758810017
Find similar

Es sind noch keine Bewertungen vorhanden

Das finden andere richtig toll
  • Derzeit sehr beliebt
  • Unsere Bestseller
  • Kürzlich angesehen
 
Islamic Lifestyle beleben

Wir wollen einen Umschwung des islamischen Lifestyle fördern und wirklich was verändern!

Best-Preis-Garantie

Auf SelishA kannst du Angebote aller Anbieter vergleichen und sparst immer beim Einkauf.

Wohlfühlen beim Shoppen!

Mit SelishA erlebst du endlich ein sicheres & schnelles Einkaufen im Internet.